Firavunun bürokrat destekçisi Haman

Firavun insanlık tarihinin en büyük zalimlerinden biridir.Firavunun yaptığı zulümler ve insanlık dışı uygulamalar tarih öncesinden günümüzeismi ile birlikte anılmaktadır. Bunun için günlük hayatımızda en ufak bir haksızlık yapan, insanları ezen, işkence yapan, acıma duygusunu kaybeden birisini gördüğümüz zaman firavun benzetmesi yapılmaktadır.

Bir zalimin zulmünü kendi başına devam ettirmesi mümkün değildir. Zalimler güçlerini etraflarında bulunan yağcılardan, şakşakçılardan, menfaat ilişkisi bulunanların desteklerinden alırlar. Firavun,işlediği zulümlerinde yalnız olmadığı gibi günümüzde firavunların özelliklerini taşıyanlar da eylemlerinde yalnız değildirler. Zalimlerin yanında yer alan yağcı ve menfaat ilişkisi olanlar sayısal çoğunluk olarak zulme destek vermektedirler. Zalim, esas gücünü ve otoritesini sermayeyi temsil edenler ile beyin takımını oluşturan bürokratların yanında yer almasından alır.Firavunun en büyük destekçisibilgi ve beynin sahibi, dönemin dini otoritesi olan ve aynı zamanda vezirlik görevi de olan Hamandır.

“Haman,Kur’an’da Firavun sarayının bir yetkilisi olarak anılmaktadır.Firavun’un veziri veya onun sarayındaki önemli şahsiyetlerden biri ya da Amon kültünün başrahibi olmalıdır.Kur’an-ı Kerim, Hz. Musa’nın Firavun ve Karun’la birlikte Haman’a da gönderildiğini ifade ettiğine göre Haman önemli bir şahsiyettir. Diğer taraftan Firavun’un ondan bir kule yapmasını istemesi, Haman’ın Mısır yönetiminde Firavun’dan sonra gelen ona çok yakın bir kişi olduğunu gösterir. Okumaya devam…

Zulmün zirvesinde: Firavun, Haman ve Karun üçlüsü

 

Firavun, eski Mısır krallarının unvanıdır. Hz. Musa’nın karşısındaki Firavun, Haman ve Karun birer tarihi şahsiyet olmanın yanında, birer sembol olarak da anlatılır. Kur’an bu şahsiyetlerin yaptıkları zulmü anlatırken mü’minleri ve mü’minlerin idarecilerini onlar gibi olmamaları için uyarmaktadır.

Tarihin her döneminde Firavunlar, Haman ve Karunlar bulunmuştur. Kendi şahsi ihtiraslarını gerçekleştirmek için her şeyi mubah gören, kendilerine tabi olan insanları köleleştiren bu zihniyet mensuplarının hakimiyeti hiçbir zaman uzun ömürlü olmamıştır.

Büyük devlet adamı, Nizam-ül Mülk “Siaysetname” adlı eserinin girişinde  “ Küfr ile abad olunur, zulm ile abad olunmaz”  tespitinin gerçekliğini tarih sayfalarına baktığımız zaman rahatlıkla görebiliriz. Bunun için uzak tarihlere gitmeye gerek yok, yakın tarihte Sovyetler Birliğinde yaşanan olaylara bakmak yeterlidir.

“Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. Musa ile mücadelesi anlatılan Mısır kralı Firavun insanlık tarihinin en büyük zalimlerinden biridir. Okumaya devam…

Başbakan Davutoğlu’dan milletvekillerine şaibeden uzak durun uyarısı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, partili milletvekillerine yolsuzluk uyarısı yaptığı konuşmasında gerekirse kendisinden de hesap sorulmasını isteyerek şunları söyledi:

“Eğer bir parti görevlisi, görev aldıktan sonra evini, arabasını, yaşam tarzını değiştiriyorsa ben o adamı partiye sokmam. Eğer şaibeli bir durum varsa bunun hesabını sorar, yollarımızı ayırırız. Bu konuda benden de hesap sorabilirsiniz. Hanımın çalıştığı yer belli, benim ekonomik durumum belli. Buna rağmen farklı ekonomik bir değişim görürseniz gelin hesap sorun. Ben de sizden hesap soracağım.” Okumaya devam…