Reklam Mecrası olarak Gazeteler

 

 Reklam kampanyası hazırlanırken hangi mecrada ürün veya hizmetlerimizin reklamını yaparsak daha etkili oluruz?

Hedef kitlemize ulaşmamızda hangi mecra daha etkilidir? Suallerine doğru cevap verebilmek ve doğru bir reklam planlaması yapabilmek için reklam mecralarımızın avantaj ve dezavantajlarını bilmemiz gerekmektedir.

Her reklam mecrasının kendine özgü avantaj ve dezavantajları vardır.

 

Gazetelerin avantajları:

Gazeteler, yazılı basının en çok basılan, dağıtılan ve okunan yayınlarından olması  Okumaya devam…

Peygamber dışlanarak din yaşanmaz

 

Peygamberlere iman, iman esaslarındandır. Mü’min, peygamberler arasında ayırım yapmaksızın hepsine birden inanır. Peygamberler Allah’tan aldığı vahyi insanlara tebliğ eden seçilmiş insanlardır. Peygamberler aldıkları vahyi tebliğ ettikleri gibi tebyin de etmişlerdir. Yani açıklamışlardır. Rabbimizin emirlerinin öğrenilmesi ve yaşanması için muallimlik yapmışlardır. Peygamberler yeri gelmiş hakim yeri gelmiş komutan olmuşlardır. Peygamberleri yalnız vahyi tebliğ eden bir kişi olarak kabul etmek, dinin emir ve yasaklarının anlaşılmasında onları saf dışı bırakmak peygamberlerin adeta bir postacı gibi algılanmasına sebep olmaktadır. Bu yanlış akidenin düzeltilmesi için peygamberlere iman konusunu mü’minler yeniden özden geçirmelidirler.

Rabbimiz kendisi ile birlikte peygambere de itaati zorunlu kılmıştır. Kur’an-ı kerimde itaatle ilgili çok sayıda ayeti kerime vardır. Rabbimiz buyuruyor;   Okumaya devam…

Ziya Paşa’dan günümüze

1825- 1880 yıllar arasında yaşayan Ziya Paşa’nın Terkib-i Bend tarzında yazdığı beyitler sanki bugün söylenmiş gibi güncelliğini korumaktadır.

Ziya paşa, döneminde yaşanan olayları değerlendirirken toplum hayatında ve yönetimde gördüğü bazı ters uygulama ve anlayışların yeni çıktığını belirterek duyduğu rahatsızlıkları yazdığı beyitlerle dile getirmiştir. Yükselip bir yerlere gelmek, makam mevki sahibi olmak için yapılan ayak oyunları, dostlukların zedelenmesi, hırsızlıkların çoğalması, mili birlik ve beraberliğimizin unutularak batıya olan teslimiyet gibi hususlar Ziya Paşanın dile getirdiği rahatsızlıklardan bazılarıdır. Ziya Paşa günümüzde yaşasa neler söylerdi bilemeyiz ama o dönem için şunları söylemiş;

İkbâl için ahbâbı siâyet yeni çıktı
Bilmez idik evvel bu dirâyet yeni çıktı   
Okumaya devam…

İftira karşısında mü’minin tavrı ne olmalıdır?

Toplum hayatını dinamitleyen, dostlukları bitiren, aile facialarına yol açan iftira ahlaksızca bir davranış olup kesinlikle yasaklanmıştır. Nefsani duygularını tatmin etmek, ekonomik ve siyasi menfaatler temin etmek için atılan iftiraların yol açtığı tahribatların faturasını toplumlar acı bir şekilde ödemektedir. Gayri ahlaki, gayri insani ve gayri İslami olan bu davranışlardan mü’minler özelikle kaçınmalıdır.

İftira karşısında mü’minlerin nasıl bir tavır ve tutum sergilemeleri konusunda ifk hadisesi ile ilgili nazil olan ayetler bizlere yol göstermektedir. Rabbimiz buyuruyor;

“(Peygamber’in eşine) bu ağır iftirayı uyduranlar şüphesiz sizin içinizden bir guruptur. Bunu kendiniz için bir kötülük sanmayın, aksine o, sizin için bir iyiliktir. Onlardan her bir kişiye, günah olarak ne işlemişse (onun karşılığı ceza) vardır. Onlardan (elebaşlık yapıp) bu günahın büyüklüğünü yüklenen kimse için de çok büyük bir azap vardır.

Bu iftirayı işittiğinizde erkek ve kadın müminlerin, kendi vicdanları ile hüsnüzanda bulunup da: «Bu, apaçık bir iftiradır» demeleri gerekmez miydi? Okumaya devam…

Reklam mecrası olarak; Açık Hava

Firmalar tarafından en çok kullanılan reklam mecralarından bir tanesi açık hava reklam mecralarıdır.

Açık hava reklam mecraları denilince; Billboard, Megalight, CLP, Outdoor Tv, bina giydirme, araç giydirme…. ilk akla gelenlerdir.

Günümüz tüketicilerinin zamanlarının çoğunu dışarıda geçiriyor olmaları, reklam verenlerin Açıkhava reklam ortamlarını tercih etmelerine neden olmaktadır. Açıkhava reklam ortamları, tüketiciyi dışarıda geçirdikleri zaman içerisinde tüketiciyi marka ile buluşturmak ve reklamı yapılan ürün ya da hizmetin mesajını aktarmak için destekleyici bir ortam olarak kullanılır. Okumaya devam…