Rasulullah’ın (sav) Kur’an Okuyuşu

Ümmü Seleme’den Rasulullah’ın nasıl Kur’an okuduğu sorulduğunda şöyle cevap vermiştir; “Allah Rasulü Kur’an’ı tane tane ve ara vererek okur ve her ayet üzerinde dururdu. Mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin der ve dururdu. Sonra Errahmaniirrahim der ve dururdu. Sonra Maliki yevmiddin derdi.” (Müsned-i Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi’den Tefhim’ul Kur’an 6/498) Okumaya devam…

felak nas

Kur’an Nasıl Okunmalı

Kur’an tefekkür ederek, düşünerek ağır ağır okunmalı sayfaları bir an önce bitireceğim diye hızlı bir okuma şeklinden uzak durulmalıdır. Kur’an okumaya zihin dünyamızın başka şeylerle meşgul olunmaması için önce Allaha sığınarak başlanmalıdır. “Kur’an okuduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah’a sığın” (Nahl 16/98)

Duygusuz, düşüncesiz bir şekilde okuma işlemi sadece kelimeleri ve cümleleri gözün önünden geçirmek, dille tekrarlamaktan ibarettir. Halbuki Kur’an akla ve kalbe hitap eder. O halde Kur’an okurken akıl ve kalp uyanık tutulmalı, onu akıl ve kalp ile okumalıdır. Allah’ın neleri yasakladığı, neleri emrettiği, nelerden kaçındırıp neleri tavsiye ettiği tam bir duyarlılık içinde anlaşılmaya çalışılmalıdır. Okumaya devam…

Kunut Duamız hayatımızda ne kadar etkili?

Namaz kılan her mü’min günde en az bir defa “Kunut duasını” vitir namazında okumaktadır. Gecenin son namazı olan “vitir namazında” okuduğumuz bu dua ile adeta Rabbimize verdiğimiz kulluk sözümüzü hatırlıyoruz. Duamızda Rabbimizin vermiş olduğu nimetleri inkar edenleri ve Rabbimize karşı gelenleri bırakacağımıza dair söz veriyoruz. Duamızda diyoruz ki; Okumaya devam…

Meleklerin Mü’minlerle Muhabbeti

“Arş’ı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar (melekler) Rablerini hamd ederek tespih ederler, O’na inanırlar ve inananlar için (şöyle diyerek) bağışlanma dilerler: “Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O hâlde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azâbından koru.”

“Ey Rabbimiz! Onları da onların babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da, kendilerine vaad ettiğin Adn cennetlerine koy. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin.”

“Onları kötülüklerden koru. Sen o gün kimi kötülüklerden korursan, ona rahmet etmiş olursun. İşte bu büyük başarıdır.” (Mü’min 40/7-9) Okumaya devam…

Kur’an’da Mü’minlerin vasıfları

“Mü’minler, gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki, zekatı öderler. Onlar ki, ırzlarını korurlar. Yine onlar ki, emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler. Onlar ki, namazlarını kılmağa devam ederler. “(Mü’minun 23/1-9) Okumaya devam…