Basın mesleği kutsaldır

Gazeteciler; Okuyan, araştıran, toplumun dertlerine ve sevincine ortak olarak hayata bakan ve okuyucularına da kendi bilgi birikimlerini aktararak yazılarıyla adeta topluma uzaktan eğitim veren kanaat önderleridir.

Uzaktan eğitim, pandemi ile hayatımıza aktif olarak girdi ama hiç kimsenin uzaktan eğitimi telaffuz etmediği zamanlarda basında çalışan arkadaşlarımız, gerek yaptıkları haberler ve haberlere getirdiği yorumlarla, gerekse katıldığı programlardaki konuşmaları ve konukları ile yaptıkları sohbetlerle uzaktan eğitimin sessiz kahramanları olmuşlardır. Okumaya devam…

Bir Ayet Bir Yorum: İnsanların canları hem uyanıklık hem de uyku halinde Allah’ın elindedir

 

Rabbimiz buyuruyor:

“Allah, (ölen) insanların ruhlarını öldüklerinde, ölmeyenlerinkini de uykularında alır. Ölümüne hükmettiklerinin ruhlarını tutar, diğerlerini belli bir süreye (ömürlerinin sonuna) kadar bırakır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.” (Zümer 39/42) Okumaya devam…

Kur’an mü’minler için hidayet rehberidir

Allah (cc) buyuruyor:

“Tâ-Sîn. Bunlar Kur’an’ın, apaçık bir kitabın ayetleridir.

Kur’an, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve ahirete de kesin olarak inanan mü’minler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.

Şüphesiz, ahiret hayatına inanmayanların işlerini biz kendilerine güzel göstermişizdir de o yüzden bocalayıp dururlar.

Onlar, azabın en kötüsü kendilerine has olan kimselerdir. Onlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır. Şüphesiz bu Kur’an sana, hüküm ve hikmet sahibi, hakkıyla bilen Allah tarafından verilmektedir.” (Neml 27/1-6) Okumaya devam…

Ahlakta ve İnançta istikamet

Her insan İslam fıtratı üzere doğar daha sonra ailesinin ve çevresinin etkisi ile bu fıtratı ya devam ettirir veya bozar. İnsan davranışlarına etki eden en önemli faktörlerin başında sahip olduğu iman gelir. Müslümanın davranışlarına yön veren İslam ahlakını itikat ve amelden ayrı düşünmemek gerekir. İtikat, amel ve ahlak her üçü birbirinin tamamlayıcısıdır. Kişinin ahlakın ne olduğunu bilmesi, ahlakla ilgili tavsiyelerde bulunması, anlatması kişinin ahlaklı olması için yeterli değildir. Ahlaka anlatmakla değil yaşanmakla sahip olunabilir.    Okumaya devam…