f955fcc6-b95d-4d13-b98d-7aa185ec551d_4_534x355

Münafıkların fitne için yaptığı Mescid: Mescid-i Dırâr 

Münafıkların namaz bahanesi ile Müslümanlar arasına fitne sokmak için yaptıkları mescid hakkında Rabbimiz, Allah Rasulünü uyararak şöyle buyuruyor:

“(Münafıklar arasında) bir de (müminlere) zarar vermek, (hakkı) inkâr etmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resûlüne karşı savaşmış olan adamı beklemek için bir mescid kuranlar ve: (Bununla) iyilikten başka birşey istemedik, diye mutlaka yemin edecek olanlar da vardır. Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder. Okumaya devam…

hacı

İbadetlerimiz, hayat anlayışımızda gerekli İnkılabı sağlıyor mu?

Hac, hacılar üzerinde gerekli inkılabı sağlamıyorsa mebrur hac hayal olur

Dünyanın değişik ülkelerinden milyonlarca Müslüman Kâbe’yi tavaf ederek, Arafat vakfesini yaparak, şeytan taşlayarak, kurbanlarını keserek hac ibadetini yerine getirmenin mutluluğu ile ülkelerine döndüler.

Rabbimizin davetine uyarak hac görevini yerine getiren mü’minler;

“Allah’ım! Davetine uydum. Emrine boyun eğdim. Senin hiçbir ortağın yoktur. Davetine icabet ederek huzuruna geldim. Hamd sana mahsustur. Nimet ve mülk senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur” Lebbeyk nidaları ile Allah’ın davetine icabet ettiklerini Beytullah’ta hem fiili hem de sözlü olarak beyan etmişlerdir. Okumaya devam…

f955fcc6-b95d-4d13-b98d-7aa185ec551d_4_534x355

Camiler, yalnız namaz kılınıp çıkılan yerler midir?

İslam, Müslümanların ibadetlerini yapabilmeleri için bütün yeryüzünü temiz kabul etmiştir. İbadet etmek isteyen Hristiyanların kiliseye Yahudilerin de Havraya ihtiyaçları olmasına rağmen Müslümanın ibadet etmesi için bir mekana ihtiyacı yoktur. Her yerde ibadetini ister ferdi isterse cemaatle eda edebilir. İslâmiyet’te bütün yeryüzü mescid kabul edilmekle beraber namazların cemaatle camide kılınması, gerek sevap bakımından gerekse sosyal yönden büyük bir önem taşır. Ashaptan bazıları, farz namazları evlerde kılıp camiye gitmemeyi Hz. Peygamber’in sünnetini terk etme olarak yorumlamışlardır. Okumaya devam…

ekonomik-kriz-1170x495

Ekonomik Kriz, Finansal teröristlerden mi yoksa yanlış politikalarımızdan mı kaynaklanıyor?

Dışardan borç alırken, bize güveniyorlar ki borç veriyorlar. Bize güveniyorlar ki fon yöneticileri bizim ülkemizi tercih ediyorlar diye çizilen pembe tablolar artık pembeliğini kaybederek grileşmeye başladı.

Bizim gelişmemizi istemeyenler varsa niçin onlardan borç para alıyoruz? Gelişmesini istemediği, düşman olduğu bir ülkeye kim yatırım yapar? Kim gelişmesi, sıkıntılarından kurtulması için düşmanına yardım eder? Bize borç için kesenin ağzını açanlar; ülkemizi sıkboğaz etmek, borç ödeme vadesinde zorda kaldığımız dönemlerde de yeni bir düyunu umumiye için fırsat kollamak için mi borç vermektedirler?  Milletin üzerine kambur olan ve gelecek on yıllarını ipotek altına alan hazine garantili yatırımlarımızı dış güçlerin tavsiyeleri doğrultusunda mı yapıyoruz yoksa farkına varmadan yaptığımız bu çalışmalarla onların ekmeğine yağ mı sürmüş oluyoruz? Okumaya devam…

Krizden çıkışın yolu reklam yapmaktır

Krizin üzerine kuluçkaya yatarsanız yeni krizler doğar

Haber bültenlerinde, konkordato ilan eden, iflas eden firma haberlerine sıkça rastlamaktayız. İnkar da edilse kabul da edilse yaşanan ekonomik bir kriz var. Krizin olması hayatın durduğu, ekonomide kıyametin koptuğu manasına gelmez.  Üreticiler mevcut hallerini korumak ve ayakta kalmak için krizi atlatmanın yolu olarak B ve C planlarını uygulamaya koyuyorlar. Bu planların içinde de önce reklamı kesiyorlar sonra da elemanları işten çıkararak krizi atlatmaya çalışıyorlar. Okumaya devam…