Mezhepler yeni bir din değil İslâm’ın anlaşılma biçimleridir (2)

Tarihi kaynaklar Müslümanların karşılaştıkları problemleri çözmek için içtihat yapanların yalnız müslümanların bağlı bulundukları mezhep imamlarının değil hem peygamberimizin hem de sahabelerin de gerektiği zaman içtihat yaptıklarını göstermektedir. Bu içtihatlar görmezden gelinerek ilk günden günümüze gelen fıkıh mirasını ret etmek İslam’a değil İslam düşmanlarının emellerine hizmet etmek olur. Mezhepleri din olarak değil dinin anlaşılma biçimleri olarak anlamak gerekir. Fıkıh mirasımıza sahip çıkmak karşılaştığımız problemlerin çözümünde Müslümanlara rehber olacaktır. Okumaya devam…

Mü’minin zaman planı

“Bir müslümanın günlük, haftalık, aylık, yıllık ve ömürlük olmak üzere beş türlü zamanlaması vardır. Namaz ona günlük, Cuma haftalık, oruç aylık, zekat yıllık, hac da ömürlük zaman planlamasını öğretir. Bu suretle insan dikkatli ve disiplini bir çalışma hayatına girer.”

Doç. Dr. Süleyman Uludağ, İslam’da emir ve yasakların hikmeti, s. 79

Mezhepler yeni bir din değil İslâm’ın anlaşılma biçimleridir (1)

Günümüzde yaygın olarak Kur’an bize yeter, Kur’an varken içtihada, mezheplere ne lüzum var gibi bir anlayış hızla yayılmaktadır. Bu anlayış sahipleri genelde önyargılı yorum yapanların yazı ve konuşmalarından etkilenerek böyle bir kanaate sahip olmaktadırlar. Meselelere ilmi gerçeklerden uzak tamamen önyargılı bir şekilde yaklaşanların ortaya attıkları konular zihinlerde büyük istifhamlar oluşturmaktadır. Bu anlayış sahipleri ileri sürdükleri fikirlerle müslümanların İslam’ı anlama ve yaşamalarına hizmet yerine İslam’ı yozlaştırmak isteyenlerin amaçlarına hizmet etmektedirler. Okumaya devam…

Uzuvlarımızın şahitliklerine hazır mıyız?

İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerinden birisi akıl ve irade sahibi olmasıdır. Allahu Teala gönderdiği elçileri ve kitapları vasıtası ile insana doğru yolu göstermiştir. Rabbimizin gösterdiği istikamet üzere hayatlarını yaşayanlar, kulluk vazifelerini yapanlar ebedi alemde mükafata nail olacaklar istikametten sapanlar, yolunu şaşıranlar, iblisin telkinlerine uyarak hayatlarını devam ettirenler ise azaba müstahak olacaklardır. Okumaya devam…

bip-whatsapp

Mesaj programında tercihler karmaşası

Hayatımızın ayrılmaz parçası olan akıllı telefonlar ve sosyal medya günlük yaşantımızın olmazsa olmazları arasındadır. Whatsapp’ın gizlilik sözleşmesi ile başlayan tartışmada mesajlaşma için hangi programı kullanacağımız konusunda büyük bir kararsızlık yaşanıyor. Bundan dolayı whatsapp yerine kimi Rusların Telegram’ına, kimi ABD’nin Signal’ine kimi Çin’in WeChat’ına, kimi de Turkcell’in Bİp’ine geçmek için harekete geçti. Okumaya devam…