Kıssadan Hisse: Tilkinin oyununa gelen horoz ve tavuklar kim?

İnternet ortamında dolaşan okuduğum bir hikâyeden alacağımız dersler olur düşüncesi ile aktarıyorum. Böyle bir hikâye var mıdır yok mudur bilmiyorum. Ama hikâyenin verdiği mesaj özellikle bugün Ortadoğu coğrafyasında yaşananlarla birebir örtüşünce hikâyeden bizim de alacağımız bir ders olmalıdır.

ABD’de bir askeri okulda ders olarak anlatılan “Horoz ve Tilki” hikâyesi.

Dershanede hocayı beklerken ışıklar kapanmış ve bir çizgi film gösterilmeye başlanmış. Okumaya devam…

Mümin hayatın her alanında muslih olmalıdır (2)

Farzlardan bir kısmını eda etmekle sorumluluklarımızı yerine getirmiş olmayız

“Kur’an ve sünnette “ibadet” kavramının kapsamı fevkalade geniş olup, yaygın kanaatin aksine, namaz, oruç, hac ve zekatla sınırlı değildir. Tam aksine ibadetin Kur’an ve sünnetteki anlamı “ Allah’a kulluk”tur, dolayısıyla Allah’ın bütün emirlerine itaat ve bütün yasaklarından kaçınmak, “ibadet”tir ve kulluk (ibadet)kavramının kapsamına dahildir.” (3)

Farz olan namaz, oruç, hac… gibi bazı ibadetleri yapmakla sorumluluklarımızı tam olarak yerine getirmiş olmayız. İbadet hayatımızı cami ve seccade ile sınırlandırmamak gerekir. Mü’min, İslam’ın şiarı olan bu ibadetleri tam ve noksansız olarak yapmakla birlikte; Müslümanların işlerinin görülmesi, toplum huzurunun sağlanması, İslam’ın mesajının dünya insanlığına ulaşabilmesi, ibadetlerini hür ve bağımsız bir şekilde yapabilmesi için de lazım olan ilmi siyaseti öğrenmeli, toplumun sevk ve idaresinde ehil insanların söz sahibi olmaları için siyasetten geri durmamalıdır. Magazin ve spor dünyasına gösterdiği ilginin daha fazlasını milletinin geleceği, İslam dünyasının içinde bulunduğu durum ve insanlığın yaşadığı buhranlar, problemler ve bunların çözüm yolları üzerinde de düşünmeli, fikirler üretmelidir.  Okumaya devam…

Mümin hayatın her alanında muslih olmalıdır (1)

Varlık aleminde birçok canlı hayat sürmektedir. Her canlının bir yaratılış amacı vardır. İnsan rahimlerden dışarı çıkan ve belli bir hayat yaşadıktan sonra toprak tarafından yutulan bir canlı değildir.

İnsan dışında tüm canlılar ilahi bir kodlama ile içgüdüleri ile hayatlarını sürdürürken insan diğer canlılardan farklı olarak irade sahibi olarak yaratılmıştır. Yaptıklarından yapmadıklarına, söylediklerinden söylemediklerine varıncaya kadar hayatının her anında yaptığı eylemlerinden sorumlu kılınmıştır.

Rabbimiz (cc) buyuruyor:

“Hakikatte biz insanı katışık bir nutfeden yarattık; imtihan edelim diye onu işitir ve görür kıldık.

Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik; artık o isterse şükreden olur, isterse nankör.” (İnsan 2-3) Okumaya devam…

Emperyalizmin Oyunlarına Karşı Müslümanların Uyanma Zamanı Halâ Gelmedi mi?

 

Trump’ın açıkladığı sözde barış planı, barıştan çok bölgenin yeniden kan ve gözyaşına boğulacağının işaretidir. Beynelmilel Siyonizm’in tarihi emellerini gerçekleştirmek için bölgede başlatacağı siyasi ve askeri operasyonların yeniden fitilinin ateşlenmesidir. Trump’ın yaptığı açıklamalara karşı .“Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir” diyerek meydanlarda yaptığımız hamasi konuşmalarla ancak kendi kamuoylarımızın duygularını tatmin etmiş oluruz. Filistin davasını siyasi malzeme olarak kullanmak, hamasi konuşmalar yapmak bu davaya gönül verenler nezdinde karşılık bulurken maalesef çözüm noktasında yıllardır bir arpa boyu yol alınamamaktadır. Okumaya devam…