hacs

Müslüman olmanın ilk adımı: Kelime-i şehadet

“Kelime-i şehadet Müslüman olmanın ilk adımıdır. “Ben Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in onun kulu ve Rasulü olduğuna şehadet ederim” anlamına gelir.

İnsanların çoğu Kelime-i Şehadet’in sadece bu cümlenin söylenmesinden ibaret olduğunu ve bu söylemi ile onu söyleyen kişinin Müslüman olduğunu zanneder. Bu yaklaşım, Kelime-i Şehadet’i, hiçbir bedel ödemeyi gerektirmeyen, bedava bir ilan, bir açıklama haline getirmektedir. Okumaya devam…

hacı

Tevhit anlayışındaki dezenformasyona dikkat (2)

Tevhit, insanı bir eylem ahlakına davettir

Fatiha Suresi ile Rabbimiz ile yapılan ahitleşmeyi tazeleriz

Günde beş vakit kıldığımız namazlarda kırk defa Fatiha suresini okumaktayız. Fatiha’nın başlangıç kısmı hamd ve senâ, son kısmı dua ve niyazdır. Arada kalan “yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım isteriz” ayeti ile kulluğun yalnızca Allah’a yapılacağını ve yardımın sadece O’ndan isteneceğini hatırlarız.

Fatiha özümsenmeden yapılacak okumalar, dualar noksan kalmaktadır. Övgüler Rabbimiz yerine bağlı bulunulan şeyhlere yönelmekte, tevhit inancı zedelenmekte, farkına varmadan Müslümanlar şirk bataklığına düşebilmektedirler. Dua için, yardım için hatta mahşer gününün sıkıntılarından kurtulmak için şeyhlerden, kutublardan medet beklenmektedir. Namaz kılan bir mümin günde en az kırk defa Fatiha suresini okuduğu halde Fatiha’nın mesajından uzak bir hayat yaşamaktadır.  Bir mü’min Fatiha suresini okumakla Bezm-i Elestte Cenâb-ı Hak ile yaptığı ahitleşmeyi tazelemiş olmaktadır. Okumaya devam…

hac

Tevhit anlayışındaki dezenformasyona dikkat (1)

İslam toplumlarında son zamanlarda inanç sisteminde yaşanan dezenformasyon yeni yeni akımların özellikle gençler arasında yaygınlaşmasına sebep olmaktadır.

Bir taraftan inandığını söyleyip diğer taraftan da inancı ile amellerinin birbirine muhalif olduğu Müslümanlar İslam toplumlarında genellikle büyük bir grupta yer almaktadırlar. Okumaya devam…

kuran

Kur’an’dan dualar

Kur’ân-ı Kerîm’de geçen Rabbimizin bize öğrettiği dualar

“Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru!” (Bakara 201)

““Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.” (Bakara 286) Okumaya devam…

hacs

Dualarımız Fiili Olmalıdır

İnsan, yaratılışı gereği aciz bir varlıktır. İktidar sahibi olup milyonlara lider de olsa, tıp dünyasının en önde gelen doktoru da olsa, öğretmen olup ilmiyle etrafına ışık saçan bir muallim de olsa her an sığınacağı, yardım isteyeceği yüce bir varlığa her zaman muhtaçtır. Allah mutlak kudret sahibidir. İnsan ise, mutlak ihtiyaç sahibidir.

İhtiyaç sahibi olan insan; hayatı boyunca darda kaldığında, sıkıldığında, çaresiz kaldığında… Vs. bunlardan kurtulmak için hep bir yardımcı arar. Aczini, çaresizliğini arz edeceği, yardım isteyeceği, dua edeceği bir makam arar. Okumaya devam…