hacı

Rabbimizin emri istişare yalnız asrısaadette mi geçerli idi?

Rabbimiz (cc) buyuruyor:

“Size verilen her şey dünya hayatının geçici zevklerinden ibarettir. Allah katında olanlar ise daha iyi ve daha kalıcıdır. Bunlar, iman eden ve rablerine dayanıp güvenenler içindir.

Onlar büyük günahlardan ve hayâsızlıklardan kaçınırlar, öfkelendiklerinde dahi bağışlarlar.

Rablerinin çağrısına uyarlar, namazı özenle kılarlar. İşleri de aralarındaki danışma ile yürür. Kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için harcarlar.” (Şûrâ Suresi 36-38) Okumaya devam…

hacı

Peygamber anlayışındaki zehirli telkinlere dikkat (2)

Son peygamber Efendimiz Muhammed (SAV) dir

Hz. Adem (as) dan itibaren her topluma kendi içlerinden ve kendi dilleri ile konuşan peygamberler gönderilmiştir.  Kur’an-ı Kerimde bunlardan yalnız 25 peygamberin adı geçmektedir. Son peygamber de Efendimiz Muhammed (SAV) dir. Bundan sonra da peygamber gelmeyecektir.

“Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah’ın Resülü ve nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.” (Ahzab 40) Okumaya devam…

cami cemaat

Peygamber anlayışındaki zehirli telkinlere dikkat (1)

 

Kur’an-ı Kerimde peygamberlerin dünyaya gönderilmesinin sebebi; Hak yoldan saparak azgınlaşan, Rabbin emir ve yasaklarına isyan ederek tevhit inancından uzaklaşarak kulluk vazifelerini unutan insanları Rabbin yoluna davet etmektir. Peygamberlerin hepsi, kendilerinden sonra insanların Allah’a karşı bahaneleri kalmasın diye müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmişlerdir. Okumaya devam…

Doğru Bir Allah Tasavvuru için Kur’an Ayetleri

Peygamber Efendimiz doğru bir Allah tasavvuru oluşması için Ayetü’l Kürsi’yi vird edinmemizi istemiştir.

“Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.” (Bakara 255) Okumaya devam…

hacs

Müslüman olmanın ilk adımı: Kelime-i şehadet

“Kelime-i şehadet Müslüman olmanın ilk adımıdır. “Ben Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in onun kulu ve Rasulü olduğuna şehadet ederim” anlamına gelir.

İnsanların çoğu Kelime-i Şehadet’in sadece bu cümlenin söylenmesinden ibaret olduğunu ve bu söylemi ile onu söyleyen kişinin Müslüman olduğunu zanneder. Bu yaklaşım, Kelime-i Şehadet’i, hiçbir bedel ödemeyi gerektirmeyen, bedava bir ilan, bir açıklama haline getirmektedir. Okumaya devam…