Sahurda bereket vardır

İmsaktan önce son durağımız olan sahur yemekleri, oruçlarımızı tam, sağlıklı ve kolay bir şekilde tutabilmek ve Peygamber efendimizin sünnetini yerine getirmek için ihmal edilmemesi gerekmektedir.

Sahur, ikinci fecirden az önceki vakit olan seher vaktinde yenilen yemek demektir. Sahura kalkmakla hem bir şeyler yenilerek oruç için enerji toplanmış hem de bir sünnet yerine getirilmiş, seher vaktinin feyiz ve faziletinden yararlanılmış olur. Okumaya devam…

Oruç için imsak saatine dikkat edelim

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte oruca başlama ve iftar vakti ile ilgili zaman zaman tartışmalar olmaktadır. Oruç imsak ile başlar iftar ile de tamamlanır.

“Oruçlunun belli bir zaman içinde kendini bazı şeylerden alıkoyması anlamındaki fıkıh terimine imsak denilmektedir. Sözlükte “bir şeyi tutmak, sımsıkı sarılmak, alıkoymak; bir şeyden el çekmek, kendini tutmak” gibi mânalara gelen imsâk, terim olarak “ikinci fecrin (fecr-i sâdık) doğuşundan güneşin batışına kadar yeme, içme ve cinsel ilişkiden nefsi alıkoymak” demektir. Bu aynı zamanda savm (oruç) kelimesinin de terim anlamıdır. Okumaya devam…

Kur’an’da zikredilen tek ay; Ramazan

Rahmet, mağfiret ve günahlardan kurtuluş ayı olan Ramazan, yüce kitabımızda zikredilen tek aydır. Ramazan, cehaletin karanlıklarını aydınlığa çıkaran, insanlığa dosdoğru yolu gösteren hayat kitabımız yaşam kılavuzumuz Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başladığı bir aydır.

Ramazan sıyam yani oruç ayı olduğu kadar aynı zamanda Kur’an Ay’ıdır da. Mü’min takvaya ermek için emredildiği orucu hakkıyla yerine getirirken hayat kitabı Kur’an’ı da hiçbir zaman ihmal etmez. Kur’an okumalarımızda yüzeyinde gezmekten ziyade özüne inerek, sanki yeni nazil oluyormuş heyecanı ve merakı ile Kur’an okumalarımızı bu ayda yeniden gözden geçirmeliyiz. Kur’an ile yeniden tanışmalı ve bu tanışmayı birbirinden ayrılmayan dostluk seviyesine getirerek yüce kitabımızla dost olmalıyız.

Ramazan şeytanların zincirlere vurulduğu bir aydır. İnsanı azdıran, istikametini şaşırtan şeytan zincirlere bağlı olduğuna göre insanın kulluk vazifelerini yapması için önündeki engellerin büyük bir kısmı ortadan kalkmış demektir. İnsan, şeytanın zincirlerini çözerek ona yardımcı olmak için değil kulluk bilinci ile hareket ederek Rabbine yönelmenin gayreti içinde olmalıdır.         Okumaya devam…

BİR AYET BİR YORUM: Allah Dostlarına Korku Yoktur

Allah(cc) buyuruyor:

“Bilesiniz ki Allah dostlarına asla korku yoktur; onlar üzüntü de çekmeyecekler.  

Onlar ki, iman etmişler ve takvâya ermişlerdir, işte onlara hem bu dünya hayatında hem de âhirette müjdeler olsun! Allah’ın sözlerinde değişme olmaz; (öyleyse) en büyük kazanç budur.” (Yunus Suresi 62-64) Okumaya devam…

BİR AYET- BİR YORUM: Fitneden Sakınınız

Allah (cc) buyuruyor:

“Bir de öyle bir fitneden sakının ki o, içinizden sadece zulmedenlere erişmekle kalmaz (umuma sirayet ve hepsini perişan eder). Biliniz ki, Allah’ın azabı şiddetlidir.” (Enfal Suresi 25)

Fitne, toplum içinde imanın bozulması, baskı, düzensizlik, kargaşa, hukukun çiğnenmesi, hakka dayanmayan gücün hâkim olması ve böylece kulluk imtihanının kaybedilmesi tehlikesidir. Okumaya devam…