İki Kral, Üç heykel ve Bir Şifreli Ders

İki komşu ülkenin hükümdarları birbirleriyle savaşmazlar, ama her fırsatta birbirlerini rahatsız ederlerdi. Doğum günleri, bayramlar da ilginç armağanlar göndererek karşıdakine zekâ gösterisi yapma fırsatlarıydı.

Hükümdarlardan biri, günün birinde ülkesinin en önemli heykeltıraşını huzuruna çağırdı. İstediği, birer karış yüksekliğinde, altından, birbirinin tıpatıp aynısı üç insan heykeli yapmasıydı. Aralarında bir fark olacak ama bu farkı sadece ikisi bilecekti. Okumaya devam…

hac

İslam, devlet yönetiminde nasıl bir siyasi sistem öneriyor?

Kur’an-ı Kerimde namaz, zekat, hac, oruç…ibadetlerle ilgili birçok ayet vardır. Peygamber Efendimizin de bunların edası ile ilgili sözlü ve fiili uygulamaları teferruatlı bir şekilde anlatılmıştır. İbadetlerle ilgili emir ve yasaklar açık bir şekilde beyan edilirken siyasi bir sistem olarak yönetim şeklinin ne olması gerektiği ile ilgili emir ve yasaklara Kur’an ve Allah Rasulünün uygulamalarında rastlamayız.

Kur’an, devlet başkanlığı için şartlar belirlemiş midir? Okumaya devam…

Kıssadan Hisse: Sabretmeyi öğren, sabrettirmeyi öğret

Çok uzak diyarlarda bir çoban yaşarmış… Çoban bir gün yine yürüyüşe çıkmış..

Köyünden biraz uzaklaştığında ak sakallı bir ihtiyarla karşılaşmış.. İhtiyar, “Evlat biraz suyun var mı” diye sormuş.. Çoban, matarasını ona uzatmış.. “Hepsini iç dede” demiş.. Ak sakallı ihtiyar kana kana içmiş suyu ve “Oğul su için sağ ol.. Bu keseyi al.. Sadece çok zorlandığını, çaresiz kaldığını hissettiğin an aç” demiş.. Okumaya devam…

hac

Gayri ahlâki yaşantı Müslümanın hayatı olabilir mi?

 

İslâm gibi ahlâkî erdemleri şiar edinmiş bir dinin mensupları arasında görülen ve İslam’ın ahlâk anlayışı ile yakından uzaktan ilgisi olmayan hayat ve düşünce tarzları üzerinde özelde Müslümanların genelde de yönetim kademsinde bulunanların nerede hatalar yapıyoruz da Müslümanlar gayri ahlaki davranışlar sergileyebiliyorlar diye düşünmeleri gerekiyor.  Gayri ahlaki tavırları sergileyenleri onlar ‘iyi ve ahlâklı Müslüman değil” diyerek bir savunma içerisine girmekle ancak kendimizi kandırmış oluruz. Okumaya devam…

kur'an

Kur’an’a bakışımız ve okuyuşumuz nasıl?

İnsanlığa hidayet rehberi olarak gelen Kur’an, amel etmek, tefekkür etmek, tevhid inancından uzaklaşmamak için okunmalıdır. Hayatımızın kılavuzu olarak her an için bir başvuru kitabı olarak okunmalıdır. Elektronik bir eşya alındığı zaman yanında verilen kullanma kılavuzuna göre o cihazı nasıl kullanıyorsak, hayatımızda aldığımız her nefesi, yapacağımız her eylemi Kur’an’ın gösterdiği kılavuzluk doğrultusunda yapmalıyız.  Okumaya devam…