çanakkale-horz

Bedeli Çanakkale’de Ödenmiştir

Yıl 1915, Çanakkale’de kızılca kıyametin koptuğu günler, aylardan mayıs. Vefa Lisesi Fransızca muallimi Ahmet Rıfkı her günkü gibi mektepten içeriye girer. Koridorlarda sessizlik hâkimdir. İlk dersi birinci sınıftadır ve aynı suskunluk o sınıfta da vardır. Talebeler başlarını önlerine eğmişler, öylece sıralarında oturuyorlardır. Ahmet Rıfkı selam verir. Ama çocuklar selama bile karşılık vermezler.     Okumaya devam…

Salih ameller ertelenmemeli (2)

 

Mü’min yapması veya yapmaması, söylemesi veya söylememesi gereken hususlarda dikkatli olmalı nasıl olsa tövbe derim, Allah da benim tövbemi kabul eder düşüncesi ile salih amellerini ertelememelidir.

“İnanan ve salih amel işleyenler için, mutluluk ve güzel bir dönüş yeri vardır.” (Ra‘d 29). Okumaya devam…

İki cihan saadeti için: Salih amel (1)

Mümin muslihdir müfsit değildir yani ıslah edicidir. Müminin hem dünya hem de ahiret hayatını kazanabilmesi yapacağı salih amellere bağlıdır.

Amel, canlı varlığın gayeli olarak yaptığı iş diye de tarif edilmiştir. Dinî literatürde ise amel kelimesi “emir, tavsiye veya yasaklara konu olan, sonunda ceza veya mükâfat bulunan tutum ve davranış” anlamını kazanmıştır.

Ameli yalnız tutum ve davranış olarak görmemek gerekir. Amel, söz ve inanmayı da içine alır. Nitekim pek çok ayet ve hadiste amel terimi genellikle sözlü davranışları da kapsayacak şekilde kullanılmıştır. Okumaya devam…

öge kitap

Kitap: Önce insan olmak sonrası mı? Gazetecilik

Gazeteci dostum Ali Sait Öge 30 yıllık gazetecilik tecrübesini, yapmış olduğu haberleri, haber esnasında karşılaştığı güçlükleri, arkadaşlarını haberde nasıl atlattığı anılarını “Önce insan olmak sonrası mı? Gazetecilik” kitabında bir araya getirerek okuyucularına sundu.

Cemil Meriç kitap ile gazete arasındaki farkı şöyle belirtir; Kitap, beraber yaşar sizinle, beraber büyür. Gazete ise okununca biter. Ali Sait yazdığı haberlerin okununca bitmemesi için haberlerinden bir kısmını haber öncesi ve sonrası yaşadıklarını da anlatarak kitap haline getirmiş. Okumaya devam…