Şeytanlar günahkâr ve yalancılara iner

Allah (cc) şeytanların kime geleceğini haber vererek günah ve yalandan uzak durmamızı istemiştir. Buyuruyor ki;

“Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi?

Onlar, her günahkâr yalancıya inerler.

Bunlar da şeytanlara kulak verirler. Onların çoğu ise yalancıdır” (Şuarâ 26/221- 223)

“Yalana düşkün aşırı günahkârların hepsine yazıklar olsun” (Câsiye 45/7)

Günah ve yalandan uzak olmak temennisi ile…

Müslümanlar dünya üzerinde neden söz sahibi değiller?

Peygamber Efendimize 40 yaşında iken 610 yılında Allah (cc) tarafından ilk vahyin gelmesi ile peygamberlik görevi verilmiştir. İlk vahyin gelmesi sonrası durumu eşi Hz. Hatice (ra) validemize anlatarak İslami tebliğ başlamış ilk Müslüman olan kişiler olarak Hz. Hatice, Hz. Ali, Hz. Ebubekir, Hz. Zeyd tarihe geçmişlerdir. Hz. Ömer’in Müslüman olması ile bi‘setin 6. yılında bu sayı 40 kişiye ulaşmıştır.  Okumaya devam…

Endülüs’te 800 yıllık Müslüman hakimiyeti nasıl sona erdi?

Endülüs’e ilk ayak basanlar İslam’ın mesajını oralara götürmek, Tarık b. Ziyad’ın tabiri ile “Ya Rabbi, şu deniz karşıma çıkmasa senin adını daha da ileri götürmek isterdim” niyeti ile oralara gitmişlerdir. Niyet halis, harekette Allah rızası olunca arzu edilen fetihler kısa zamanda gerçekleşmişti. Hem askeri fetih hem de gönüllerin fethi sağlanmıştı. Niyetten uzaklaşıp dünyanın zevku sefasına dalınca bu sorumsuzluğun faturasını devletlerini kaybetmekle ödemişlerdir. Okumaya devam…

Dünyanın en büyük camilerinden Kurtuba Cami neden kilise oldu?

Tarık Bin Ziyad komutasındaki Müslümanlar 711 yılında İspanya’ya çıkarak 3 yıl içinde İspanya’nın tamamına yakınını fethettiler. Kurtuba (Cordoba) şehrini de kendilerine başşehir yaptılar.

Müslümanların İspanya’daki hakimiyetleri 800 yıl kadar devam etti. Endülüs’ten yayılan ilim ışığı Avrupa’yı aydınlattı. Endülüs; Kütüphaneleri, medreseleri, camileri ile devrinin en muhteşem ve en güzel günlerini yaşadı. Okumaya devam…

İslam ülkeleri ne kadar İslami?  

Dünya nüfusunun 7 milyar 600 milyona ulaştığı günümüzde hemen hemen dünyanın her yerinde ve her ülkesinde Müslümanlara rastlamak mümkün. Dünyanın en büyük dini grubunu oluşturan Hristiyan nüfusu 2,3 milyar iken 1.8 milyar kişinin Müslüman olduğunu görüyoruz. Bu da toplam nüfus içerisinde %24’e tekabül etmektedir.

Dünya nüfusunun dörtte biri Müslüman olmasına rağmen siyasi ve ekonomik etkinliklerine baktığımız zaman nüfusları ile aynı orantıda olmadığını görüyoruz. Okumaya devam…