kuran

Kur’an’dan Rahmet Esintileri: Yirmi Dokuzuncu Cüz (2)

Kitapları ellerine verildiği günde insanların mutluluk ve pişmanlıkları

Ödülü cennet olanlar, o gün sevinçlerini oradakilerle heyecanla paylaşırlar. Okulda takdir alan öğrencinin takdir belgesini sevinerek herkese gösterdiği gibi ebedi saadeti kazanan kişi de kitabını okumaya herkesi davet eder.

“O gün (hesap için Allah’a) arz olunursunuz. Hiçbir sırrınız gizli kalmaz. İşte o vakit, kitabı kendisine sağından verilen kimse der ki: “Gelin, kitabımı okuyun!”  “Çünkü ben, hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum.”  Artık o, hoşnut bir hayat içindedir.  Yüksek bir cennettedir. Onun meyveleri sarkar (kolaylıkla devşirilebilir). (Onlara şöyle denir:) “Geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık, afiyetle yiyin, için.” (1) Okumaya devam…

kuran

Kur’an’dan Rahmet Esintileri: Yirmi Dokuzuncu Cüz (1)

“Hafızasında Kur’an’dan bir şey bulunmayan kimse, harap olmuş bir ev gibidir” (Tirmizi)

Hayat da ölüm de imtihan için yaratılmıştır

“Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O’nun her şeye gücü yeter.

O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.” (1)

Hayat da ölüm de imtihan için yaratılmıştır; imtihan yeri ise ahiret değil dünyadır. Bu imtihan için kopya çekmek serbesttir. Kitabı aç sorulacak suallerin cevabını vakit geçirmeden şimdiden hazırla. İmtihan sonucu alınacak ceza ve mükâfatın verileceği yer ise ahirettir. Ölüm insanlara hayatın sorumluluğunu hatırlatmakta, onları iyi işler yapmaya teşvik etmekte ve bir uyarıcı vazifesi görmektedir. Okumaya devam…

saf-suresi-1_m

Kur’an’dan Rahmet Esintileri: Yirmi Sekizinci Cüz (2)

Yapmayacağı şeyi söylemek

“Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir.” (1)

Kur’an-ı Kerim, verdiğimiz sözleri tutmamızı ve yerine getirmemizi ister. Verilen her bir söz insana sorumluluk yükler, sorumluluğumuzun bilincinde olarak verdiğimiz sözler yerine getirilmelidir. “Verdiğiniz her sözü yerine getiriniz. Çünkü verilen söz, sorumluluk gerektirir.” (İsrâ 34) Okumaya devam…

rad-suresi-1_m

Kur’an’dan Rahmet Esintileri: Yirmi Sekizinci Cüz (1)

“Kitaptan sana vahyedilenleri oku, namazı özenle kıl. Kuşkusuz namaz hayâsızlıktan ve kötülükten meneder. Allah’ı anmak her şeyden önemlidir. Allah yaptıklarınızı bilir.”(Ankebût 45)

“Allah’a ve Resülüne düşmanlık edenler, kendilerinden öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltılacaklardır.” (1)

“Allah’a ve Resulüne karşı gelenler” ifadesi bu tavır içinde bulunan herkesi kapsamaktadır. Okumaya devam…

20180517_093336

Kur’an’dan Rahmet Esintileri: Yirmi Yedinci Cüz (2)

Ahirette insanlar 3 sınıf; Aktif iyiler, iyiler ve kötüler

“Kesin gerçekleşecek (olan Kıyamet) koptuğu zaman, onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır.

Yeryüzü şiddetle sarsıldığı, dağlar parça parça dağılıp saçılmış toz olduğu ve siz de üç sınıf olduğunuz zaman, O, (kimini) yükseltir, (kimini) alçaltır.

Ahiret mutluluğuna erenler var ya; ne mutlu kimselerdir!

Kötülüğe batanlara gelince; ne mutsuz kimselerdir!

(İman ve amelde) öne geçenler ise (Ahirette de) öne geçenlerdir. İşte onlar (Allah’a) yaklaştırılmış kimselerdir.

Onlar, Naîm cennetlerindedirler.

Onların çoğu öncekilerden, azı da sonrakilerdendir.” (1) Okumaya devam…