Ümerayı bozan adaletsizliktir

Üç sınıf insan vardır. Ulema, Ümera ve Fukara. Ulema ifsad olunca din gider, ümera bozulunca geçim bozulur, fukara bozulunca ahlak gider. Ulemayı bozan hırstır. Ümerayı bozan adaletsizliktir, fukarayı bozan riyadır. Şu halde ümera ulemaya sırt çevirince bozulur, ulema ümeranın emrine girince bozulur, fukara da gösteriş yapınca bozulur.

Prof.Dr. Erol Güngör, İslam Tasavvufunun Meseleleri

Kurtuluşa erecek olanlar

“Allah’a ve âhiret gününe iman eden bir topluluğun, Allah’a ve peygamberine düşmanlık eden kimselere -babaları, oğulları, kardeşleri yahut diğer akrabaları da olsa- sevgiyle bağlandıklarını göremezsin. İşte Allah bu müminlerin kalplerine imanı nakşetmiş ve onları katından bir ruh ile desteklemiştir. Onları -orada ebedî kalmak üzere- altından ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da O’ndan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah’tan yanadırlar; iyi bilinmeli ki kurtuluşa erecek olanlar da Allah’tan yana olanlardır!” Mücadele Suresi 22

Zannın çoğundan kaçının

“Ey iman edenler! Aranızda gizli konuştuğunuz zaman, günah işleme, haksızlık etme ve peygambere karşı gelme hususunda fısıldaşmayın; iyilik ve takvâ hakkında konuşun ve huzurunda toplanacağınız Allah’a saygısızlık etmekten sakının.” Mücadele Suresi 9

“Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah, tevbeyi çok kabul edendir, çok esirgeyicidir.” Hucurat Suresi 12

Dört şeyi dört şeyle arayan aradığını bulamaz

Ehl-i Hikmetten bazıları demiştir ki: Dört şeyi dört şeyle arayan aradığını bulamaz:
a- Riya ile mükafat arayan onu bulamaz
b- Kaba saba davranışlarla insanların sevgisini kazanmak isteyen onu yakalayamaz
c- Vefasız olduğu halde dostlarının, kardeşlerinin vefasını isteyen bunu başaramaz
d- Rahatından taviz vermeden ilim isteyen ona nail olamaz”

Prof.dr. saffet Köse, Genetiği ile oynnmış kavramlar ve Aile Medeniyetinin sonu, s.269