f955fcc6-b95d-4d13-b98d-7aa185ec551d_4_534x355

Kunut Duamız hayatımızda ne kadar etkili?

Namaz kılan her mü’min günde en az bir defa “Kunut duasını” vitir namazında okumaktadır. Gecenin son namazı olan “vitir namazında” okuduğumuz bu dua ile adeta Rabbimize verdiğimiz kulluk sözümüzü hatırlıyoruz. Duamızda, Rabbimizin vermiş olduğu nimetleri inkar edenleri ve Rabbimize karşı gelenleri bırakacağımıza dair söz veriyoruz. Duamızda diyoruz ki; Okumaya devam…

Üçüncü Selim öldürüldüğünde, kaftanının cebinden çıkan dörtlük

“Tarih bazen, tek bir kişinin alınyazısında, koskoca bir ülkenin kaderini çizer: Üçüncü Selim öldürüldüğünde, kaftanının cebinden babası Üçüncü Sultan Mustafa’nın şu dörtlüğü çıkmıştı :

Yıkılubdur bu cihân, sanma ki bizde düzele,

Devleti çarh-ı deni verdi kamu mübtezele,

Şimdi ebvâb-ı saadette gezen hep hazele,

İşimiz kaldı hemân merhamet-i Lem-Yezele.

(Yıkılmakta olan cihânımızı bizim düzelteceğimizi sanma… Çünkü kahbe felek, Devleti, değersiz kişilerin eline verdi. Şimdi karar mevkiinde olanlar hep kıymet yoksunları… Görüyorsun ki işimiz sadece Yüce Tanrı’nın merhametine kaldı…) Okumaya devam…

Kur’an kolay ölmek için mi okunmalı?

Günümüz insanın Kur’an’a karşı vurdumduymazlığını ikbal şöyle dile getiriyor: ”Ey Müslüman senin hayat nizamın olan ve sana hayat vermek için indirilen Kur’an ile daha tanışmamışsın bile. O’ndan ve O’nun yasalarından henüz haberin bile yok. Belki de O’nunla ölüm döşeğinde tanışacaksın. Ne hazin ki, sana kuvvet ve hayat bahşetmek için indirilen Kur’an, şimdi kolay ölesin diye okunuyor.” Okumaya devam…

Mü’minler birbirlerinin dostudur

Rabbimiz buyuruyor:

“Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekâtı verirler. Allah’a ve Resûlüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Tevbe Suresi 71)

Razi bu hususta şunları söylemiştir: “ Mü’minlerin birbirlerinin velisi olmaları vaciptir. Çünkü; Müslümanların birbirlerine yardımcı olmamaları bütün İslam toplumunun bozulup dağılmasına sebep olacağından bütün inananların tek bir vücut gibi birbirlerinin acısına ve sevincine ortak olup yardımlaşmaları elzemdir.

Dünya yılana benzer

Hasan Basri Emevi Halifesi Ömer bin Abdülaziz’e yazdığı mektupta şunları söylüyor:

“Bu dünya bir yılana benzer; dokununca yumuşaktır, ama zehiri öldürücüdür. onda sana zevk veren ne varsa bir yana bırak…”