Peygamber Efendimizin müjdesine nail olabilecek miyiz?

Peygamber Efendimiz (sav) İslam’ı tebliğ etmeğe başladığı zaman ilk iman edenlerin çoğu gençler olmuştur. Hz. Ali (ra) 10 yaşında iken iman eden ilk Müslümanlardandır. Abdullah bin Ömer ve Ubeyde bin Cerrah 13 yaşında, Ukbe bin Amr 14 yaşında, Cabir bin Abdullah ve Zeyd bin Harise 15 yaşında, Abdullah bin Mesud ve Habbab bin Eret ve Zübeyr bin Avvam 16 yaşında, Talha bin Ubeydullah, Saad bin Ebi Vakkas, Esma binti Ebubekir 17 yaşında, Muaz bin Cebel ve Musab bin Umeyr 18 yaşında, Ebu Musa El Eşari 19 yaşındadır. Okumaya devam…

hacs

Bayramda amellerimizin sorgulamasını yapalım

Takva sahibi özelliklerini taşıyor muyuz?

Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.

Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir. Okumaya devam…

Topal Molla

1920 yılında, Afganistan’da Topal Molla adıyla, sakallı, cübbeli, şalvarlı, sarıklı ve elinde tespihiyle bir zat ortaya çıkar. Önce dergâh kurar ve bir cemaat oluşturur. Hemen ardından kendi adamlarını Afganistan’ın dört bir yanına salarak ‘’Topal Mollanın büyük bir evliya, büyük bir ulema ve şeyh olduğu’’ yalanları ile insanların Topla Molla’nın etrafında toplanmaları için çalışma başlatmıştır.

Kısa zaman içerisinde bu çalışmalar neticesini vermiş İslam konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan insanların inancını istismar ederek bir cemaat oluşturmuştur. Üç yıl gibi bir zaman içinde Topal Molla’nın müritlerinin sayısı 200 bini ve 1925 yılına gelindiğinde ise müritlerinin sayısı 300 bini aşmıştır. Okumaya devam…

ayasofya

Ayasofya’nın açılışı yeni bir uyanışın başlangıcı olabilir mi?

İslam dünyası ve Türk dünyasının yıllarca hasretle beklediği Fatih Sultan Mehmet hanın emaneti Ayasofya müze statüsünden çıkarılarak Camii olarak ibadete açılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığına devredildi. Allah hayırlara vesile eylesin.

Ayasofya’nın camii olarak ibadete açılması için yıllardır yazıları, konferansları, mitingleri ile mücadele veren ve Ayasofya’nın milli bir mesele olarak milletin zihinlerinde yer etmesini sağlayan sayısız dava adamı ve kuruluş vardır.  Aykut Edibali, Necmettin Erbakan, Muhsin Yazıcıoğlu, Alparslan Türkeş, Necip Fazıl Kısakürek… gibi.  Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Vefat eden dava adamlarına da Rabbim rahmet eylesin. Okumaya devam…

Bir ayet bir yorum: Emanetleri ehline verin

“Allah size, emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla görendir.”     (Nisa 4/58)

Emanet: İnsanın emin (güvenilir ve itimad edilen kimse olması) yani kendisine maddi veya manevi herhangi bir şeyin gönül rahatlığı ile korkusuz bir şekilde teslim edilebilir ve istendiği zaman eksiksiz alınabilir bir şekilde bulunması anlamına gelir. Okumaya devam…