çanakkale-horz

Bedeli Çanakkale’de Ödenmiştir

Yıl 1915, Çanakkale’de kızılca kıyametin koptuğu günler, aylardan mayıs. Vefa Lisesi Fransızca muallimi Ahmet Rıfkı her günkü gibi mektepten içeriye girer. Koridorlarda sessizlik hâkimdir. İlk dersi birinci sınıftadır ve aynı suskunluk o sınıfta da vardır. Talebeler başlarını önlerine eğmişler, öylece sıralarında oturuyorlardır. Ahmet Rıfkı selam verir. Ama çocuklar selama bile karşılık vermezler.     Okumaya devam…