f955fcc6-b95d-4d13-b98d-7aa185ec551d_4_534x355

Amellerimiz ile hesap gününe hazır mıyız?

Kıyametin Dehşeti

Beklenmedik bir zamanda ve çok süratli olarak gerçekleşecek olan kıyamet olayının dehşeti Kur’an’da şöyle tasvir edilir:

“Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Çünkü kıyamet sarsıntısı çok büyük bir şeydir.

Onu göreceğiniz gün, her emzikli kadın emzirdiği çocuğu unutacak, her gebe kadın karnındaki çocuğu düşürecektir. Ve insanları sarhoş olmadıkları halde sarhoş gibi göreceksin; çünkü Allah’ın azabı (kıyametin dehşeti) çok çetindir!” (Hac 22/1-2) Okumaya devam…

mezarlık

Ölüm, son değil yeni bir hayatın başlangıcıdır

Berzah Âlemi

Her nefis ölümü tadacaktır. Ölüm ile birlikte yeni bir hayat başlamaktadır. İnsanların ölümlerinden yeniden diriltilmelerine kadar sürecek olan ara döneme “Berzah âlemi” denmektedir.

“Nihayet onlardan birine ölüm gelince, “Rabbim! Beni dünyaya geri gönderiniz ki, terk ettiğim dünyada salih bir amel yapayım” der. Hayır! Bu sadece onun söylediği (boş) bir sözden ibarettir. Onların arkasında, tekrar dirilecekleri güne kadar (devam edecek, dönmelerine engel) bir perde (berzah) vardır.” (Mü’minûn 23/99-100)

Ayette, ölümle yüz yüze gelen inançsızların pişmanlık duyarak hayatta iken yapmaya bir türlü yanaşmadıkları kulluk görevlerini yerine getirmek için dünyaya geri döndürülmeyi isteyecekleri, ancak bunun asla gerçekleşmeyecek bir talep olduğu bildirilmekte, onların bu son günleriyle ahiretin fiilen vuku bulması arasında bir berzah (kabir) hayatının mevcut olduğu beyan edilmektedir. Okumaya devam…

Ahiret hayatında ebedi saadeti elde etmenin formülü Kur’an’da

Allah (cc) buyuruyor:

“Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur.” (Nisa 4/136)

“Ahirete inanmayanlara gelince, onlar için de elemli bir azap hazırlamışızdır.”( İsra 17/10)

“Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesinkes inanırlar.” (Bakara 2/4)

Ahiret inancı İslâm akaidinin üç ana esasından (Allah, peygamber, âhiret) birini teşkil eder. Öldükten sonra dirilmeye, mahşere, hesaba, hesap neticesinde cennet veya cehennem ile amellerinin değerlendirileceği ahiret gününe iman etmek, dinimizin temel esaslarından biridir. Okumaya devam…

İbnülemin_Mahmud_Kemal_İnal

İbnülemin Mahmut Kemal’in Reisicumhur Celal Bayar’a cevabı

Eski İstanbul valisi ve Belediye Başkanlarından meşhur Ord. Prof. Fahreddin Kerim Gökay hatıralarında anlatıyor.

“Valiliğim sırasında bir gün, Reisicumhur Celal Bayar ve Başvekil Adnan Menderes İstanbul’a geldiler. İbnülemin Mahmut Kemal İnal Efendi hazretlerini buraya getir de bir yüz yüze görüşelim dediler. Derhal Mahmut Kemal Bey’e gittim ve durumu arz ettim. Sinirli ve öfkeli bir tavırla ben o heriflerin ayağına gitmem dedi. Israr ettim; yalvardım, yakardım. Sonunda ikna etmeyi başardım. Bin naz ile Florya Deniz Köşkü’ne götürdüm. Yenilip içildikten sonra sohbet faslı başladı. Bir ara Celal Bayar, Mahmut Kemal Beye hitaben şöyle dedi: Efendi hazretleri Son Sadrazamlar adlı eserinizi okudum. Hakikaten güzel yazmışsınız. Lakin hep Osmanlı dönemi devlet adamlarını anlatmışsınız. Bir eser daha kaleme alsanız, cumhuriyet devrinin başvekillerini, cumhurbaşkanlarını tanıtsanız, acaba nasıl olur? Okumaya devam…

karadeniz sel

Sel felaketinden ders alacak mıyız?

Giresun’da yaşanan sel felaketi ile meydana gelen afet millet olarak hepimizi derinden üzmüştür. Afette hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Rabbimizden rahmet yaralı olanlara şifa dilerken geride kalanlara ve milletimize sabrı cemil niyaz ediyoruz.

Her felaket geleceğimiz için bir uyarıdır. Uyarıdan ders alırsak, uyarının verdiği tedbirleri alırsak daha büyük acılar yaşamayız. Yaşadığımız olaylar gösteriyor ki şimdiye kadar gereken dersi almamışız. Okumaya devam…