Hesap gününün Pişmanlığı

İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği akıl ve irade sahibi olmasıdır. Allah (cc), gönderdiği elçileri vasıtası ile insanlara istikametini göstermiştir. İstikametten şaşmanın ve istikamet üzere olmanın sonuçlarını bildirmiştir.  Zerre miktarı iyilik yapan, hayr yapan da zerre miktarı kötülük yapan da yaptıklarının karşılığını hesap gününde mutlaka görecektir.

Yapılan her amel zerre miktarı dahi atlanmadan yazılmakta, kayda geçmektedir. Kâtip ücreti, yazı malzemesi ve kalem masrafı bizden değildir. Rabbimizin görevlendirdiği melekler tarafından ücretsiz olarak her anımız yazılmaktadır.  Amellerimizi yazan meleklerdir ama yazdıran da biziz. Hesap gününde herkes Rabbimizin huzuruna bu kayıtlarla çıkacaktır. İnsan; insana göre önemli – önemsiz, küçük – büyük  yapılan tüm amellerin, sarf edilen sözlerin kaydedildiğini görünce hayatının hiçbir anının atlanmadan kaydedildiğine hayret edecektir.

Defteri iyi amellerle dolu olan sevincinden defterini herkese göstermeye çalışırken kötü amellerle dolu olan kişi ise büyük bir üzüntü yaşayacaktır. Dünyada kötü ameller işleyen ve bu amellerle Allah’ın (cc) huzuruna çıkan kişi o kötülüklerle arasında uzun mesafeler olmasını isteyecektir. O amellerin hesabının kendisinden sorulmasını istemeyecektir. Keşke bu amelleri ben işlemeseydim bu amellerle aramda uzun yıllar mesafe olsaydı diyecektir. Kötü amellerin işlenmesinde ortak olduğu arkadaşlardan pişmanlık duyacak keşke onları dost edinmeseydim diyecektir. Kısaca sayılamayacak kadar keşkelerle hayıflanacaktır. Hesap gününde madem ki pişman olacağımız bu amellerden kaçacağız, bu amellerin bizden uzak olmasını isteyeceğiz, bu kötü amellerle ilişkimizi pişmanlık günü gelmeden şimdiden keselim. Kötülüklerle aramıza mesafe koyalım.

Rabbimizin uyarısına kulak verelim:

Herkesin yaptığı iyiliği ve yaptığı kötülüğü hazır bulacağı günde kişi, kötülükleri ile kendi arasında uzak bir mesafe bulunmasını ister. Yine Allah sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Allah kullarını çok esirgeyicidir.” (Al-i İmran 3/30)

“Artık kitap (amel defteri) ortaya konmuştur; suçluların, onda yazılı olanlardan korkuya kapılmış olarak, “Vay halimize! Bu nasıl kitapmış! Küçük-büyük hiçbir şey bırakmaksızın hepsini sayıp dökmüş!” dediklerini görürsün. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez.” (Kehf 18/49)

“Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir.” (Zilzal 99/7-8)

Hesap gününde pişman olmamak temennisi ile…

Yorum Yap

*

Next ArticleBir Ayet Bir Yorum:  selam