Kur’an okuyuşumuzu sorgulayalım

Hidayet üzere olmak, dosdoğru bir inanca sahip olmak, takva üzere bir hayat yaşamak istiyorsak kitabımızı anlayarak okumalıyız. Anlamak için mutlaka Arapça bilmek gerekmez. Piyasada yazılan çok sayıda Kur’an meali ve tefsirleri var. Bunlardan en azından bir tanesini evimizde, iş yerimizde bulundurmalı, okuduğumuz ayetlerin bize ne mesajlar verdiğini oralardan mütalaa etmeliyiz. Hiçbir şey yapamıyorsak haftalık olarak TV dizilerine, maç programlarına, sinema… vb. programlara ayırdığımız zaman kadar vakti Kur’an’ı anlamak için ayırmalı ve kendimize ona göre bir program yapmalıyız.  Allah Rasulü Kitabullah’ı anlamak için bir araya gelenleri Allah’ın rahmetinin kaplayacağını belirterek şöyle buyuruyor:

“Bir grup, Kitabullah’ı okuyup ondan ders almak üzere Allah’ın evlerinden birinde bir araya gelecek olsalar, mutlaka üzerlerine sekinet iner ve onları Allah’ın rahmeti bürür. Melekler de kanatlarıyla sararlar. Allah, onları, yanında bulunan yüce cemaatte anar” (Ebû Dâvud, Tirmizî, Müslim, İbnu Mâce)

Allah Rasulü’nün Kur’an’ı terk ettiler şikâyetine muhatap olmamak için, Kur’an okuyuşumuzu bir kez daha gözden geçirmeliyiz. Rasulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“İnsanların en şerlisine gelince o da Allah’ın kitabını okuyup (emir ve yasaklarına) riayet etmeyen kişidir.” (Elmalı 9/20)

“Ey Kur’an Ehli! Kur’an’ı bir kenarda bırakıp, terk etmeyin. Onu hakkıyla tilavet ederek, gece gündüz okuyun, yayın. Felah bulmanız için, içindekileri hayatınıza uygulayın.” (Nesei, kuran hidayet kitabı s. 93)

Ziyad bin Lebid anlatıyor; Resulullah bir şeyler anlatarak konuşmasını “Az kalsın ilim kaybolacaktı” diye bitirdi. Şaşırdım ve, “Ey Allah’ın Resulü’ Kur’an’ı okuduğumuz ve evlatlarımız da kıyamete kadar kendi evlatlarına okuttuğu halde ilim nasıl olur da kaybedilmiş olur” dedim. Resulullah şöyle buyurdu; “Ey Lebid’in oğlu annen seni kaybetsin emi! (yani nasıl böyle bir şey düşünebilir ve sorabilirsin?) ben de seni Medinelilerin en bilgilisi görürdüm. Tevrat ve İncil Yahudiler ve Hristiyanlar elinde değil mi? Ama onlar Allah’ın emrini terk ettikleri zaman, bu kitapların ellerinde olması kendilerine bir fayda sağlamadı” (Buhari, İbn Maceden ,Kur’an ve Hayat s. 121)

Peygamber Efendimiz (sav) Kur’an’ı hayatından dışlayan kavmini Cenab-ı Allah’a şöyle şikâyet ediyor:

“Peygamber, “Ey Rabbim! Kavmim şu Kur’an’ı terk edilmiş bir şey hâline getirdi” dedi.” (Furkan 25/30)

Ben terk etmedim her zaman okuyorum demek bu şikâyetten bizi her zaman kurtarmaz. Kur’an okuyuşumuzu yeniden sorgulayalım;

Rahleden kalktıktan sonra okuduğumuz ayetler bizi ne kadar etkilemektedir?

Amellerimizde Kur’an ne kadar etkili olmaktadır?

Kur’an’ı sadece hastalara ve ölülere mağfiret olsun diye mi okuyoruz?

Tevhit mücadelesi yapan Peygamberlerin kıssalarından dersler çıkarıyor muyuz?

Helak olan kavimlerin düştükleri hatalara düşmemek için gayret gösteriyor muyuz?

Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’i okuduğu halde düşünmeyen ve anlamayanlar için şu soruyu soruyor;

“Onlar Kur’an’ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?” (Muhammed 47/24)

“İman edenlerin Allah’ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadid 57/16)

Muhammed İkbal de Kur’an’ın yaşamak için değil de kolay ölmek için okunduğunu şöyle ifade ediyor;

“Ey Müslüman senin hayat nizamın olan ve sana hayat vermek için indirilen Kur’an ile daha tanışmamışsın bile. O’ndan ve O’nun yasalarından henüz haberin bile yok. Belki de O’nunla ölüm döşeğinde tanışacaksın. Ne hazin ki, sana kuvvet ve hayat bahşetmek için indirilen Kur’an, şimdi kolay ölesin diye okunuyor.”

Kur’an okumalarımızda yüzeyinde gezmekten ziyade özüne inerek, sanki yeni nazil oluyormuş heyecanı ve merakı ile Kur’an okumalarımızı yeniden gözden geçirmeliyiz. Kur’an ile yeniden tanışmalı ve bu tanışmayı birbirinden ayrılmayan dostluk seviyesine getirerek yüce kitabımızla dost olmalıyız.

 

 

Yorum Yap

*

Next ArticleKadir gecesinde, Kur’an’ın kadrini bilelim