Kur’an’dan öğüt alıyor muyuz?

Dünyada en çok okunan kitap olan Kur’an-ı Kerim maalesef içeriği de en az anlaşılan bir kitaptır. En az anlaşılması Kur’an’ın kendisinden değil onu okuyanların okuma anlayışlarından kaynaklanmaktadır. Ramazan ayı mü’minlerin Kur’an ile daha çok vakit geçirdikleri bir aydır.  Rabbimiz (cc) “Biz bu Kur’an’ı öğüt olsun” diye indirdik buyuruyor. Birçok ayeti kerimede Kur’an’ın uyarı ve öğüt için indirildiği beyan edilmesine rağmen mü’minler gerçekten okudukları Kur’an’dan öğüt alabiliyorlar mı?

Allah (cc) buyuruyor:

“Bu, sana, kendisiyle (insanları) uyarman için ve mü’minlere öğüt olarak indirilmiş bir kitaptır. Artık ondan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın.

Rabbinizden size indirilene (Kur’an’a) uyun. O’nu bırakıp da başka dostların peşlerinden gitmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz!” (A’râf 7/ 2-3)

“(Ey Muhammed!) Biz Kur’an’ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak (Allah’ın azabından) korkacaklara bir öğüt (bir uyarı) olsun diye indirdik.” (Tâhâ 20/2-3)

“Kendilerine okunan bu kitabı sana göndermiş olmamız onlara yetmiyor mu? Elbette inanan bir topluluk için onda rahmet ve ibret vardır.” (Ankebût 29/51)

“Bu bir mübarek kitaptır ki onu sana, insanlar âyetleri üzerinde iyice düşünsünler, akıl iz‘an sahipleri ondan dersler, öğütler alsınlar diye indirdik.” (Sâd 38/29)

“Bu (Kur’an) ise bütün âlemlere kesinlikle bir öğüt ve uyarıdır.” (Sâd 38/87)

“Andolsun biz, Kur’anı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?” (Kamer 54/ 17, 22, 32, 40)

“Doğrusu Kur’an, takvâ sahipleri için bir öğüttür.” (Hâkka  69/48)

“Asla! Ama bilsinler ki bu, gerçekten bir öğüttür, uyarıdır!” (Müddessir 74/54)

Kamer suresinde 4 defa geçen  “Andolsun ki Kur’an’ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu?”  ayetleri mü’minleri düşünüp ibret almaya davet ederken düşünmeyi, tefekkür etmeyi, önceki kavimlerin karşılaştıkları akıbetlerden ders çıkarmaya davet etmekte duyarsız davrananların durumuna da vurgu yapılarak bu tutumları kınanmaktadır.

Kur’an okuyuşumuzu bir kez daha gözden geçirip gerçekten ondan öğüt alıp almadığımızın muhasebesini yapalım.

Yorum Yap

*

1 adet yorum bulunmaktadır.

  1. İbrahim çelik

    Allah razı olsun kardeşim.. çok faydalı bir yazı

Next ArticleYoksulu yedirmek cennetliklerin özelliklerindendir