yunus-suresi-1

Günde en az kırk defa okuduğumuz Fatiha’nın farkında mıyız?

Fatiha Suresi özümsenmeden yapılacak okumalar, dualar noksan kalmaktadır. Övgüler Rabbimiz yerine bağlı bulunulan şeyhlere yönelmekte, tevhid inancı zedelenmekte, farkına varmadan Müslümanlar şirk bataklığına düşebilmektedirler. Dua için, yardım için hatta mahşer gününün sıkıntılarından kurtulmak için şeyhlerden, kutublardan medet beklenmektedir. Namaz kılan bir mümin günde en az kırk defa Fatiha suresini okuduğu halde Fatiha’nın mesajından uzak bir hayat yaşamaktadır. Rabbimiz Fatiha Suresinde buyuruyor:

“Bismillâhirrahmânirrahîm. Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Allah’a mahsustur. (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.”

Elmalılı tefsirinde “Ancak sana ibadet ederiz” ayetini açıklarken şunları söylüyor:

“Namazda Fâtiha okurken bir kimse iyyake nabudü yerinde iyyake eğbudü “Yalnız sana ibadet ediyorum ve yalnız senden yardım diliyorum.” dese namazı bozulacaktır. Çünkü yüce Allah kişiden yalnız kişisel vicdanı ile bir antlaşma yapmak istemiyor da sosyal vicdanı ile bir antlaşma yapmak istiyor. Ve her namazında bu vicdanı terbiye etmek kuvvetlendirmek istiyor. Bundan dolayı bir Müslüman iyyake neğbudü derken şöyle bir düşünmelidir: “Ancak sana ibadet ederiz” dediği zaman kimleri temsil ediyor? ve “ancak senden yardım dileriz” dediği zaman kimlere vekillik ediyor? Yani hangi cemaatin beraberliği ile bu sözünde durmuş olabilecekse en azından onları düşünerek bunu söylemelidir. Böyle bir kulluk topluluğu şimdiki zamanda gerçekten varsa o yetebilir, değilse var olan cemaate potansiyel cemaati, Allah’ın meleklerini de ilave etmeyi her halde unutmamalıdır. Bu mertebelere işaret etmek için müfessirler buradaki biz zamirleri, “Okuyan kimse ile beraberindeki, insanın yaptığı işlerini yazmakta görevli meleklere veya hazır bulunan cemaate veya bütün muvahhidlere racidir” (1)

Fatiha suresinin özümsenerek okunması temennisile…

  • Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, C.1, S. 117

 

Yorum Yap

*

Next ArticleÜçüncü Selim öldürüldüğünde, kaftanının cebinden çıkan dörtlük