hac

İnanç konusunda hangi gruptayız?

“Din söz konusu olduğunda insanları genel olarak, inanan ve inanmayanlar olarak ayırırız. Dikkat edelim ki bu ayırım çok sathi ve epey basitcedir. Bunun içinde en kalabalık olan, üçüncü topluluk eksiktir. O topluluk kendini inanan sayan ve öyle ifade eden fakat hakikatte öyle olmayan kimseler topluluğudur. Onlar az ya da çok Allah’ a ibadet eden, bayramları kutlayan, dinin belli bazı “adet” ve sembolleri yerine getiren, fakat onlar korkudan savaş alanından hemen kaçan, ticarette son derece soğukkanlı olarak aldatan, vicdan azabı duymadan başkasının sırtından geçinen, içki içen ve eğlenen, bin sene yaşayacakmış gibi hayatlarını, mallarını ve makamlarını korkuyla koruyan veya kendilerinden güçlü olanlara esirmişçesine yalakalık yapan kimselerdir v.s. Bu tip insanların belirgin özellikleri korkudur. Hayat için korku, mal için korku, makam ve mevki için korku. Bir güç sahibi veya hükümetin desteğini kazanmak için çabadır onların yaptıkları. Bütün bu korkular arasında bir tek korku eksiktir: Allah korkusu” (1)

İnancımızı ve yaşantımızı bir kez daha gözden geçirerek hangi grubun içinde yer aldığımızın bir değerlendirmesini yapmamız gerekiyor.

  • Aliye İzzetbegovic, İslami Yeniden Doğuşun Sorunları, s. 83, Fide yayınları

 

Yorum Yap

*

Next ArticleSalih ameller yapmakta acele edin