İslam’ın zarurat-ı hamse prensipleri: Aklın muhafazası  

 

İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliği akıldır. Kur’an-ı Kerim’de 70 den fazla ayette “düşünmez misiniz? Akletmez misiniz? “ gibi tekrarlarla aklın önemine vurgu yapılmıştır.

İslam aklın muhafazasına büyük önem vermiş ve aklın muhafazası için gereken tedbirleri almış ve hükümler getirmiştir. Bunun için insan aklını körelten, insanı yanlış yollara sek eden içki ve uyuşturucu maddeleri kullanmayı yasaklamıştır.

“Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.

Şeytan içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?” (Maide 90-91)

Klasik İslami eserlerde aklın muhafazası ile ilgili olarak genelde uyuşturucu maddeler üzerinde durulmuş ve bununla ilgili hükümler açıklanmıştır. Günümüzde bağımlılık haline gelen ve insanların aklı selim ile hareket etmesine sebep olan bağımlılık türleri var ki onlar üzerinde de araştırmalar yapmak gerekir. Teknoloji bağımlılığı, internet üzerinde oynanan oyunlar ve bu oyunlar sonucu intihara sürüklenen yüzlerce çocuk haberlerini TV ve gazetelerde görmekteyiz. İnsan aklını olumsuz etkileyen ve iradesini yanlış kullanmalara yönlendirecek oyunlarda uyuşturucular gibi değerlendirilmelidir.

Aklımızı doğru kullananlardan olmamız temennisi ile…

 

Yorum Yap

*

Next ArticleLeyleğin ömrü lak lak bizim ömrümüz seçim ile geçiyor