Mü’minler birbirlerinin dostudur

Rabbimiz buyuruyor:

“Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekâtı verirler. Allah’a ve Resûlüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Tevbe Suresi 71)

Razi bu hususta şunları söylemiştir: “ Mü’minlerin birbirlerinin velisi olmaları vaciptir. Çünkü; Müslümanların birbirlerine yardımcı olmamaları bütün İslam toplumunun bozulup dağılmasına sebep olacağından bütün inananların tek bir vücut gibi birbirlerinin acısına ve sevincine ortak olup yardımlaşmaları elzemdir.

Yorum Yap

*

Next ArticleOruç tüm uzuvlarımızda tesirini göstermelidir