Reklam mecrası olarak; Açık Hava

Firmalar tarafından en çok kullanılan reklam mecralarından bir tanesi açık hava reklam mecralarıdır.

Açık hava reklam mecraları denilince; Billboard, Megalight, CLP, Outdoor Tv, bina giydirme, araç giydirme…. ilk akla gelenlerdir.

Günümüz tüketicilerinin zamanlarının çoğunu dışarıda geçiriyor olmaları, reklam verenlerin Açıkhava reklam ortamlarını tercih etmelerine neden olmaktadır. Açıkhava reklam ortamları, tüketiciyi dışarıda geçirdikleri zaman içerisinde tüketiciyi marka ile buluşturmak ve reklamı yapılan ürün ya da hizmetin mesajını aktarmak için destekleyici bir ortam olarak kullanılır.

Açıkhava reklamlarının tercih edilmesinin en önemli nedenlerinden birisi, tüketiciyi günün her anında, her saatinde yakalama özelliğine sahip olmasıdır.

Açık hava reklam mecralarından Billboardlar, hem en etkili reklam mecrası hem de en çabuk tüketiciyle karşı karşıya gelenidir.  Firmalar tüketiciye kısa sürede ulaşmak için bu mecrayı kullanmaktadırlar.

Açık hava reklamında dikkat edilecek hususlar:

Açık hava reklamlarında, mesajlar doğru bir şekilde en basit göstergelerle tüketicilere ulaştırılmalıdır. Açık hava reklam araçlarında cümleler kısa, öz, anlaşılır, net olmalıdır.

Reklam 5 saniyede algılanacak şekilde hazırlanmalıdır.

Büyük harf kullanımı ve süslemeli yazı karakterlerinin kullanımı okunurluğu düşüreceğinden kullanılmamalıdır.

İyi bir açık hava reklamında basit, temiz ve karışık olmayan karakterler tercih edilmelidir.

Görüntü ve mesaj karmaşası olmamalıdır. Tüketicilere verilmek istenilen reklam mesajı en direkt olarak, etkileyici ve çarpıcı biçimde kullanılmalıdır.

Açık hava reklamlarının avantajları:

Dikkat çekiciliği yüksektir.

Destekleyici bir reklam ortamı olması nedeniyle diğer reklam ortamlarında yapılan kampanyayı destekleyici ve tamamlayıcı yapıdadır. Bu özelliği ile markanın hatırlanırlığını ve akılda kalıcılığını artırır.

Reklamın konumlandığı yer büyük önem taşımaktadır. Trafiğin yoğun olduğu bölgeler, köşe başları vb. yerlere yerleştirilmesiyle çok sayıda kişiye reklam mesajı ulaştırılır.

Çok sayıda ve birbirinden çok farklı özelliklere sahip olan hedef kitlelere ulaşılmasını sağlar.

Mesajın hedef kitle tarafından kolaylıkla kabul edileceği ve özümseneceği düşünülebilir.

Dezavantajı ise, Hedef kitlenin dikkatini ve ilgisini reklama çekmek zor olabilir.

Açıkhava reklamını bilinçli ve yerinde kullanalım. Reklam vermiş olmak için bu mecrayı kullanmayalım. Adet olarak mecranın en az % 30’unu kullanırsak mesajımızı hedeflediğimiz kitleye ulaştırabiliriz.  Reklam yaptığımız bölgede 500 adet billboard varsa, 150 adet kullanmak iyi bir planlamadır. 75- 100 adet kullanım ise vasattır. 5-10 gibi küçük sayıda yapılan bir çalışma ile verilmek istenen mesaj diğer mesajların arasında kaybolur.

Yorum Yap

*

Next Articleİftira karşısında mü’minin tavrı ne olmalıdır?