6000-bin-mermi

Japon eğitimci: Sizin çocuklarınızda milli şuur yok

Türkiye’ye Japonya’dan bir eğitim heyeti gelir.
Temas ve incelemeler yapacak, neticeyi yetkililere aktaracaklar. Gerektiği kadar da ikili işbirliği gerçekleştirecek. İşler buraya kadar çok iyi..
Japon heyeti, yurdumuzun bazı bölgelerinde gerekli incelemelerini yapar. Sonra Bakanlıkta toplanırlar.

Heyetin hakkımızdaki tespiti ilginç:
” – Sizin çocuklarınızda milli şuur yok. ”
Bizimkiler şaşırır!      Okumaya devam…

çanakkale-horz

Bedeli Çanakkale’de Ödenmiştir

Yıl 1915, Çanakkale’de kızılca kıyametin koptuğu günler, aylardan mayıs. Vefa Lisesi Fransızca muallimi Ahmet Rıfkı her günkü gibi mektepten içeriye girer. Koridorlarda sessizlik hâkimdir. İlk dersi birinci sınıftadır ve aynı suskunluk o sınıfta da vardır. Talebeler başlarını önlerine eğmişler, öylece sıralarında oturuyorlardır. Ahmet Rıfkı selam verir. Ama çocuklar selama bile karşılık vermezler.     Okumaya devam…

Kur’an’ın mesajlarına ne kadar önem veriyoruz?

Peygamberimiz (sav),  “Hûd, Vâkıa, Mürselaât ,Nebe’ ve tekvir sureleri beni ihtiyarlattı” buyurmuştur.  Bu sureleri okuyan günümüz mü’minleri de; Allah Rasulünün  bu surelerin verdiği mesajların ağırlığı karşısında ihtiyarladığı gibi bir ihtitayarlık hissediyorlar mı? sorumluluk duygusuna sahip oluyorlar mı?

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in verdiği mesajları özümsersek Rabbimizin bizlere verdiği sorumluukların farkına vararak bir hayat yaşamış oluruz.

Mirac İbadetlerde Şuurun Vesilesi Olsun

Recep ayının 27. Gecesi olarak idrak edilen Miraç bir arınma ve Allah’a yükseliştir. Bu geceyi idrak ederken imanımızın amellerimize ne kadar tesirinin olduğu sualini kendimize sorarak, hareketlerimizin ve yaşantımızın bir otokritiğini yapalım. Kur’an’ın yaşantımızda ne kadar yer aldığını sorgulayalım. Okumaya devam…

Kur’an’da inanan ve inanmayanların mukayesesi

Allah (cc) insanı diğer canlılardan ayırt edecek en önemli özellik olarak insana akıl ve irade vermiştir. İlk insanın yaratılmasından itibaren de insanlara doğru yolu göstermek için rehberlik edecek, kulluk vazifelerini hatırlatacak elçilerini ve onlar vasıtası ile de kitaplarını göndermiştir.

Allah, inanan ve inancını yaşayan, salih amellerle hayatını devam ettirenlere ebedi hayatlarında mükafatlarla dolu cennet hayatı hazırlarken inanmayanlar ve rablerinin emir ve yasaklarına isyan edenler için de elem dolu bir akıbet olarak cehennemi hazırlamıştır. Okumaya devam…