Mümin hayatın her alanında muslih olmalıdır (1)

Varlık aleminde birçok canlı hayat sürmektedir. Her canlının bir yaratılış amacı vardır. İnsan rahimlerden dışarı çıkan ve belli bir hayat yaşadıktan sonra toprak tarafından yutulan bir canlı değildir.

İnsan dışında tüm canlılar ilahi bir kodlama ile içgüdüleri ile hayatlarını sürdürürken insan diğer canlılardan farklı olarak irade sahibi olarak yaratılmıştır. Yaptıklarından yapmadıklarına, söylediklerinden söylemediklerine varıncaya kadar hayatının her anında yaptığı eylemlerinden sorumlu kılınmıştır.

Rabbimiz (cc) buyuruyor:

“Hakikatte biz insanı katışık bir nutfeden yarattık; imtihan edelim diye onu işitir ve görür kıldık.

Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik; artık o isterse şükreden olur, isterse nankör.” (İnsan 2-3) Okumaya devam…

Emperyalizmin Oyunlarına Karşı Müslümanların Uyanma Zamanı Halâ Gelmedi mi?

 

Trump’ın açıkladığı sözde barış planı, barıştan çok bölgenin yeniden kan ve gözyaşına boğulacağının işaretidir. Beynelmilel Siyonizm’in tarihi emellerini gerçekleştirmek için bölgede başlatacağı siyasi ve askeri operasyonların yeniden fitilinin ateşlenmesidir. Trump’ın yaptığı açıklamalara karşı .“Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir” diyerek meydanlarda yaptığımız hamasi konuşmalarla ancak kendi kamuoylarımızın duygularını tatmin etmiş oluruz. Filistin davasını siyasi malzeme olarak kullanmak, hamasi konuşmalar yapmak bu davaya gönül verenler nezdinde karşılık bulurken maalesef çözüm noktasında yıllardır bir arpa boyu yol alınamamaktadır. Okumaya devam…

kuran

İman Esasları: Kitaplara İman

Allaha ve resullerine iman ile birlikte iman esaslarından bir tanesi de Kitaplara imandır.

Rabbimiz Kur’an-ı Kerimden önce de elçileri vasıtası ile kitaplar (Tevrat, İncil…) göndermiş olmasına rağmen maalesef inananları tarafından tahrif edilerek sonraki nesillere bunların intikali mümkün olmamıştır. İmanımızı sağlam temellere oturtmak istiyorsak kitaplara iman konusunda sağlıklı bir bilgiye sahip olmamız ve kitabımızın emir ve yasaklarına uyarak Ehli Kitabın düştüğü hatalara düşmememiz gerekir.   Okumaya devam…

Depremlerden ne zaman ders alacağız?

İşlerimizde Ölçü ve tartı eksik olursa felaket kaçınılmaz olur

Deprem uzmanları zaman zaman Marmara bölgesinde beklenen bir depremden söz ederler. İstanbul’un depreme hazır olup olmadığı değişik ortamlarda tartışılır ve deprem gelmeden gerekli tedbirlerin alınması, kentsel dönüşüm programları yapılması, başta İstanbul olmak üzere riskli bölgeler için acil eylem planlarının uygulanması gerektiği üzerinde sık sık durulur. Okumaya devam…

Sahabe’nin Kur’an anlayışı

Sahabenin ilim deryalarından biri olan Abdullah ibn Mesud, ilk halkanın müntesipleri olan Sahabe neslinin nasıl bir Kur’an anlayışına sahip olduklarını bize şöyle aktarır:

“Bize Kur’an lafzını ezberlemek zor, onunla amel etmek ise kolay gelirdi; bizden sonrakilere ise Kur’an’ı ezberlemek kolay, onunla amel etmek ise zor gelmektedir. Kur’an, hükümleriyle amel edilsin diye indirildiği halde insanlar onun tilaveti ile yetinir oldular.”