Peygamber Efendimiz bütün inanlar için güzel bir örnektir

Son dönemlerde sık sık bazı kavramlar tartışmaya açılarak kavramların içleri boşatılmaya, kavramlar üzerinde Müslümanların zihin dünyasında istifhamlar oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Kur’an’da peygamber sözünün geçmediği bunun yerine ‘Resul’ ve ‘Nebi’ geçtiği beyan edilerek sanki Peygamber lafzını kullananların Allah’ın göndermiş olduğu resullerini tanımıyor gibi bir tartışmayı gündemde tutuyorlar. Okumaya devam…

Bir ok atma ile nasıl aşure oldu?

Hikaye bu ya, yıllarca çocuğu olmayan bir şark sultanının nihayetinde bir oğlu olur.

Fakat çocuk şehzadelik çağına gelmesine rağmen her ne kadar eğitim verilirse verilsin bir türlü devlet yönetimi ile ilgilenmez. Üstüne üstlük her defasında yeni konular bulur, olur olmaz yerlerde izahı oldukça güç yalanlar uydururmuş.

Oğlunun bu durumuna çok üzülen sultan, buna bir hal çaresi bulmak için ülkenin en ünlü mollasını huzuruna çağırır.

Mollaya, tehditvari bir şekilde; oğluna gereken eğitimi vermesi ve en azından söylediği yalanları akla uygun bir hale getirip, oğlunun halk nezdinde gülünç duruma düşmesini önlemek için kendisini eğitmesini ister. Okumaya devam…

hac

Müminler Yahudi ve Hristiyanları dost edinir mi?

“Ey iman edenler! Yahudileri ve hristiyanları veli edinmeyin. Onlar birbirlerinin velileridir. Sizden kim onları dost edinirse şüphesiz o da onlardandır. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.” (Mâide 51)

Velî (çoğulu evliyâ) terimi “dost, arkadaş, yardımcı, destekçi ve yakın” anlamlarında kullanılmaktadır.

Velî terimi Kur’an’da tekil ve çoğul (evliyâ) olarak seksen yedi âyette yer almıştır. Bunlardan kırk altısında Allah’ın insanlara dostluğu, üçünde insanların Allah’a dostlukları, on âyette insanlarla şeytan arasındaki dostluk, diğerlerinde ise iyi veya kötüler arasındaki dostluk için kullanılmıştır. Okumaya devam…

Emperyalizm Ortadoğu’da yeni oyunlar peşinde

Kanlı senaryolara karşı uyanık olalım

27 Ekim 2019 tarihinde ABD başkanı Trump, Rusya kontrolüne terk edilen İdlib vilayetimizde bir harekâtın gerçekleştirildiğini duyurdu. Duyuruda DEAŞ ismi verilen, bölgenin işgaline zemin hazırlamak için terör eylemleri yaptırılan örgütünün lideri olduğu iddia edilen kişinin öldürüldüğü iddia edildi.

İslâm’ı temsil etme yetkisi ve yeterliliği olmayan, yaptıkları eylemlerden en çok Müslümanların zarar gördüğü kuklalar; hangi kutsalı istismar ederlerse etsinler kendilerine verilen görev sona erince efendileri tarafından hunharca ortadan kaldırılırlar. Okumaya devam…

f955fcc6-b95d-4d13-b98d-7aa185ec551d_4_534x355

Münafıkların fitne için yaptığı Mescid: Mescid-i Dırâr 

Münafıkların namaz bahanesi ile Müslümanlar arasına fitne sokmak için yaptıkları mescid hakkında Rabbimiz, Allah Rasulünü uyararak şöyle buyuruyor:

“(Münafıklar arasında) bir de (müminlere) zarar vermek, (hakkı) inkâr etmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resûlüne karşı savaşmış olan adamı beklemek için bir mescid kuranlar ve: (Bununla) iyilikten başka birşey istemedik, diye mutlaka yemin edecek olanlar da vardır. Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder. Okumaya devam…