hac

Tevhit anlayışındaki dezenformasyona dikkat (1)

İslam toplumlarında son zamanlarda inanç sisteminde yaşanan dezenformasyon yeni yeni akımların özellikle gençler arasında yaygınlaşmasına sebep olmaktadır.

Bir taraftan inandığını söyleyip diğer taraftan da inancı ile amellerinin birbirine muhalif olduğu Müslümanlar İslam toplumlarında genellikle büyük bir grupta yer almaktadırlar. Okumaya devam…

kuran

Kur’an’dan dualar

Kur’ân-ı Kerîm’de geçen Rabbimizin bize öğrettiği dualar

“Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru!” (Bakara 201)

““Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.” (Bakara 286) Okumaya devam…

hacs

Dualarımız Fiili Olmalıdır

İnsan, yaratılışı gereği aciz bir varlıktır. İktidar sahibi olup milyonlara lider de olsa, tıp dünyasının en önde gelen doktoru da olsa, öğretmen olup ilmiyle etrafına ışık saçan bir muallim de olsa her an sığınacağı, yardım isteyeceği yüce bir varlığa her zaman muhtaçtır. Allah mutlak kudret sahibidir. İnsan ise, mutlak ihtiyaç sahibidir.

İhtiyaç sahibi olan insan; hayatı boyunca darda kaldığında, sıkıldığında, çaresiz kaldığında… Vs. bunlardan kurtulmak için hep bir yardımcı arar. Aczini, çaresizliğini arz edeceği, yardım isteyeceği, dua edeceği bir makam arar. Okumaya devam…

hac

Duayı önemsemeyenler, ibadeti önemsemeyenlerdir

 Kur’an’da 14 yerde soru ve cevap zikredilmiştir

Duanın önemini anlamak için, Kur’an’daki şu âyeti düşünmek yeterli olacaktır.

“Kullarım, beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), gerçekten ben (onlara çok) yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. O halde, doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler.” (Bakara 186)

Cenab-ı Allah, kitabının on dört yerinde soru ve cevabı zikretmiştir ki bunların bazısı:

“Ey Muhammed! Sana ruhtan soruyorlar. De ki…” (İsrâ 85), Okumaya devam…

f955fcc6-b95d-4d13-b98d-7aa185ec551d_4_534x355

Mü’min duasıyla değer kazanır

 

Dua sözlükte; “çağırmak, seslenmek, davet etmek, istemek ve yardım talep etmek” anlamlarına gelir.

Din ıstılahında ise dua; Allah’ın yüceliği karşısında insanın aczini ve zafiyetini itiraf etmesi, sevgi ve saygı ile O’nun lütuf, nimet ve yardımını, dünya ve ahirette nimetler ve iyilikler ihsan etmesini; üzerindeki sıkıntı, dert ve belayı gidermesini; günah, hata ve kusurlarını bağışlamasını dilemesi; yalvarıp yakarması ve O’na hâlini arz edip niyazda bulunması demektir. Okumaya devam…